home

NIEUWS IN BEELD

STEM (RECHT) VAN HET KIND IN BEMIDDELING MAANDAG 10 OKTOBER 2022

Infosessie met debat

Een organisatie van “Forum Bemiddeling Leuven”


Kan een familiaal bemiddelaar de kinderen een stem geven? Op welke manier? Hoe?
Wat zeggen kinderen hier zelf over?
Wat is het juridisch kader waarin we ons begeven?
Wat is de impact van een scheiding en (hoog) conflict op kinderen?
En hoe gaan we dan best aan de slag?


Mediationweek 2022... het ideale moment om collega´s met onze methodiek te laten kennismaken.


SPREKERS: Mia CLAES, Nadia MICHIELS, Sabine POEL, Barbara BRANDHOF

Een kijk op het onderwerp vanuit academische (UC Leuven Limburg, Thomas More Hogeschool, UHasselt) en professionele (sociologisch, pedagogisch, psychologisch en juridisch) achtergrond. 

DEELNEMERS : WIE ZIJN WIJ?

 

Het Forum Bemiddeling Leuven werd in het leven geroepen in 2006 en is inmiddels uitgegroeid tot een groep van een veertigtal bemiddelaars in regio Leuven. Al onze leden hebben een opleiding bemiddeling gevolgd, zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en zijn actief als bemiddelaar in familiezaken. 

 

WAT DOEN WIJ?

 

Als Forum brengen wij bemiddelaars met verschillende achtergronden samen om deskundigheid, ervaring, theorie en praktijkkennis uit te wisselen. Onze leden vullen elkaar aan, werken samen, geven elkaar feedback en ontwikkelen samen expertise, wat de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede komt. Drie maal per jaar komen wij samen om de laatste ontwikkelingen in het vakgebied bemiddeling en de relevante wetgeving met elkaar te delen. Daarnaast bieden wij bijscholingen aan naar behoefte van onze leden en dragen wij jaarlijks ons steentje bij aan de week van de bemiddeling.


WAT OOK? 

" Trajectbemiddeling "


Staan relaties onder druk? Overwegen partners, ouders, om te scheiden?  Werd er reeds een procedure gestart bij de familierechtbank?  Heeft de griffie reeds een oproepingsbrief verstuurd om te verschijnen op de zitting van de familierechtbank? In al deze gevallen, en alle stadia tussenin, is het belangrijk om goed en correct geïnformeerd te zijn. Om mensen, partners, ouders, daarin te begeleiden werd Trajectbemiddeling geïnstalleerd. Trajectbemiddeling Leuven is een initiatief van het Forum Bemiddeling Leuven samen met de Balie en de Familierechtbank van Leuven. Meer informatie? Dat kan! We linken u dan graag door naar https://www.trajectbemiddelingleuven.be

LID WORDEN?

 

Ben je een erkend bemiddelaar met specialisatie familiezaken?

Dan ben je van harte welkom bij ons Forum.


Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 50 euro, ongeacht op welk moment je instapt.


Onze Forumvergaderingen zijn de ideale gelegenheid om kennis te maken met

actieve en geëngageerde bemiddelaars uit de regio. We wisselen informatie uit over het 

reilen en zeilen in de bemiddelingswereld, bijscholingen, recente wetswijzigingen enz.

Naast de Forumvergaderingen worden er regelmatig werkgroepen in het leven geroepen om

andere activiteiten te organiseren, zoals bijscholingen, trajectbemiddeling, activiteiten ter

gelegenheid van de week van de bemiddeling, Corona-crisisinterventies en zo meer.


 

Geïnteresseerd?


Stuur ons een mailtje zodat wij je kunnen uitnodigen voor de volgende Forumvergadering

en je kan kennismaken met ons en onze werking!


Volgende forumvergadering

Donderdag 2 februari 2023