home

WELKOM BIJ HET NETWERK

VAN GEPASSIONEERDE BEMIDDELAARS

IN FAMILIEZAKEN IN LEUVEN EN OMSTREKEN!

WIE ZIJN WIJ?

 

Het Forum Bemiddeling Leuven werd in het leven geroepen in 2006 en is inmiddels uitgegroeid tot een groep van een veertigtal bemiddelaars in regio Leuven. Al onze leden hebben een opleiding bemiddeling gevolgd, zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en zijn actief als bemiddelaar in familiezaken. 

 

WAT DOEN WIJ?

 

Als Forum brengen wij bemiddelaars met verschillende achtergronden samen om deskundigheid, ervaring, theorie en praktijkkennis uit te wisselen. Onze leden vullen elkaar aan, werken samen, geven elkaar feedback en ontwikkelen samen expertise, wat de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede komt. Drie maal per jaar komen wij samen om de laatste ontwikkelingen in het vakgebied bemiddeling en de relevante wetgeving met elkaar te delen. Daarnaast bieden wij bijscholingen aan naar behoefte van onze leden en dragen wij jaarlijks ons steentje bij aan de week van de bemiddeling.

LID WORDEN?

 

Ben je een erkend bemiddelaar met specialisatie familiezaken?

Dan ben je van harte welkom bij ons Forum.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 50 euro, ongeacht op welk moment je instapt.

Leden nemen gratis deel aan onze Forumvergaderingen en krijgen toegang tot het afgeschermde deel van deze website, waarop informatie uitgewisseld kan worden en waarop je alle relevantie informatie terugvindt over al onze leden om een optimale samenwerking mogelijk te maken.

Alle leden kunnen deelnemen aan onze bijscholingen.

 

Geïnteresseerd? Stuur ons een mailtje en ontvang alle informatie!

Week van de bemiddeling 14-19/10/2019

Volgende forumvergadering 06/02/2020